Khuyến mãi

GIẢM GIÁ 20% ĐỒ ĂN TRÊN BILL

► Giảm giá 20% đồ ăn trên bill trước VAT và PDV đối với các buổi trưa thanh toán trước 17h00 

 

✪ Lưu ý:

- Khung giờ áp dụng: từ 10h30 - 17h00

- Thời gian áp dụng: thứ 5, 6, 7 từ ngày 06.05.2019 - 31.05.2019

- Chương trình không được áp dụng cùng các chương trình khuyến mại đồ ăn khác

- Chương trình được áp dụng cùng các chương trình khuyến mại khác

- Chương trình không được áp dụng cùng bất kỳ chương trình giảm giá khác

 

1 SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC