Thực đơn

555 Ngoại

Người đăng

Danh mục


555 Ngoại còn gọi là 3 số là một thương thiệu thuốc lá xuất phát tại Anh Quốc cách đây hơn 100 năm. Thương hiệu này đã phân phối rộng rãi toàn thế giới.

 

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )