Liên hệ

Gửi Góp ý, thắc mắc của bạn tới chúng tôi

ADD: M Floor, SONGHONG LAND Building,

165 Thai Ha, Dong Da, Hanoi.

Book a table: 0911.165.165 | Hotline: 0888.165.165 | Email: [email protected]

Họ và tên
Điện thoại
Email
Lời nhắn

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đặt bàn: 0911.165.165
Hotline: 0911.165.165
Email: [email protected]

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Phòng Marketing:
Hotline: 0932.311.311
Email: [email protected]