Thực đơn

Blue Lagoon

Người đăng

Danh mục


blue curucao, absolut/ siminoff, triple sec,chanh, soda

 

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )