Thực đơn

Camel Black Tea

Người đăng

Danh mục


Camel Black Tea là sản phẩm đột phá của hãng thuốc lá nổi tiếng Camel. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có sự kết hợp của vị thơm Caster và vị trà đen.

camel black tea sparta 1

Camel Black Tea