Khuyến mãi

Gala Sinh Nhật

- Giảm 10% khách hàng sinh nhật trong tuần có đặt bàn trước ( Từ 17h00 – 23h30 ngày thứ 7 )

- Áp dụng cùng các chương trình khuyến mại, không áp dụng cùng các chương trình giảm giá khác

 

1 SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC