Thực đơn

Golden Dream

Người đăng

Danh mục


Galliano, cointreau /triple sec, cam, kem rich

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )