Thực đơn

Suntory Old Whisky

Người đăng

Danh mục


Suntory Old Whisky là một loại rượu whisky chứa đựng những gì tinh túy nhất của thiên nhiên Nhật Bản, sản phẩm được làm thủ công bởi các nghệ nhân với quá trình đầy kiên nhẫn để tạo ra tuyệt tác của tự nhiên.